dr Kaja Renkas – wizyta studyjna na Northern Illinois University

Źródło finansowania/fundusze EU:
Wydatek strukturalny. Obszar tematyczny: XII

Nazwisko i stopień pedagoga odbywającego wizyty studyjnej:
dr Kaja Renkas

Termin wizyty studyjnej:
16.03 – 17.04 2014

Miejsce wizyty studyjnej:
USA, Chicago, Dekalb, Northern Illinois University

Opiekun:
Aleksandra Giza

  • Podczas miesięcznego pobytu na stażu przeprowadziłam cykl warsztatów ze studentami pierwszego oraz trzeciego roku dotyczących szeroko pojętych zagadnień projektowych (layout, plakat, logo).
  • Zapoznałam się ze strukturą goszczącej mnie uczelni, amerykańskim systemem nauczania, sposobem prowadzenia zajęć dydaktycznych, wyposażeniem oraz oprogramowaniem pracowni.
  • Przeprowadziłam prezentacje oraz wykład dotyczący współczesnego polskiego projektowania.
  • Poszerzyłam moją wiedzę z zakresu technik projektowych oraz animacyjnych.
  • Poszerzyłam wiedzę na temat obsługi wymaganego oprogramowania oraz sprzętu cyfrowego.
  • Poszerzyłam wiedzę na temat nowatorskiego wykorzystywania programów graficznych w działaniach edukacyjnych.
  • Zaprezentowałam podczas publicznego pokazu wybrane prace multimedialne studentów Instytutu Sztuki.

Odbyły się moje dwie wystawy indywidualne:

Infirmary of the Subconscious, Tavern of Fine Arts, Saint Louis, USA, 14.04-30.05.2014

Small size, Craker Jax, DeKalb, USA, 22.04-30.05.2014

Wnioski:

Bardzo ciekawy sposób procesu dydaktycznego, warto zapoznać się z otwartym podejściem do prezentacji prac, zapraszaniem gości, wspólnym omawianiem problemów projektowym, przeglądami odbywającymi się co dwa miesiące, nawiązywaniem współpracy z firmami, stałym kontaktem z absolwentami pracującymi w zawodzie.