dr hab. Łukasz Kliś – wizyta studyjna w Uppsala University

Nazwa projektu w ramach którego realizowany wizyta studyjna:
Zwiększenie udział u osób dorosłych w kształceniu w zakresie narzędzi informatycznych i technologii – NITKA

Źródło finansowania/fundusze EU – Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
dr hab. Łukasz Kliś

Termin wizyty studyjnej:
1–30 marca 2015

Miejsce wizyty studyjnej:
Departament Projektowania Gier Uniwersytetu w Uppsali, Campus Gotland

Opiekun/opiekunowie bądź inne ważne osoby spotkane/współpracujące z nami w trakcie wizyty:
prefekt – Hans Svensson (szef Departamentu), szefowa admnistracji – Madeleine Andrée Särland, adiunkt Iwona Hrynczenko (specjalistka od animacji Flasch, e-learningu), Masaki Hayashi – specjalista od nowych technologii, programowania, naukowiec, adiunkt Adam Mayes – specjalista od serious game design, Leo Sandberg – specjalista od storyboardów, ilustrator;

w Visby znajduje się Gotlands Museum, które może stanowić wzór regionalnego muzeum łączącego klasyczną ekspozycje z multimediami, trójwymiarowymi projekcjami grafiki na obiektach etc., odwiedziłęm Sztokholm – całe miasto (zwłaszcza Galma Stan – Stare Miasto, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, metro szkotholmskie jako galeria sztuki oraz Muzeum Nobala – multimedia, poruszające się pod sufitem, na podwieszonym torze, plakaty z informacjami, dział dla dzieci – Muzeum godne Nobla!!!)

Wnioski/spostrzeżeni/propozycje do dydaktyki:
Podczas stażu zapozanałem się z programami nauczania projektowania gier komputerowych. Używane oprogramowanie i technologie tam zastane, po konsultacjach z kolegami z Cieszyna, uznane zostały za zbieżne (silnikie do gier, programy do animacji 3D oraz tworzenia tekstur, elementów graficznych w grach).

To, co wydało mi się cenne (choć cieszyńskie „Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej” też pracuje podobnie) to stawianie na pracę w grupach połączone z regularnymi przeglądami w postaci prezentacji. Studenci uczą się jak projektować i jak prezentować swoje projekty.

Nacisk kładziony jest na pomysł na grę, na jej ideę. Niektóre projekty polegały na wymyślaniu samej idei niekoniecznie przekładając ją od razu na język cyfrowy.

Ważnym przedmiotem (w załączniku prezentacja autorska, jedna z kilkuastu, wykładowcy Adama Mayesa – do wglądu) jest ”Serious game design” – wykorzystywanie potencjału gry komputerowej do rozwiązywania rożnego rodzaju problemów, np. społecznych.

Kolejnym ważnym elementem wspomagającym i wzbogacającym edukację są konferencje poświęcone grom, ale zawsze połączone z jakimś szerszym zestawem problemów, no. z socjologią. Zapraszani są goście, przeważnie zagraniczni, którzy dają serie wykładów oraz współuczestniczą w wybranych zajęciach.

Prowadzone są przedmioty z programami autorskimi, np. projektowanie storyboardu (prowadził to jeden ze współtwórców gry ”Need for speed”

Dodatkowo – znakomicie wyposażone pokoje socjalne (lodówki z wodą, mlekiem i owocami, ekspresy do kawy i herbaty, darmowe, kuchenki mikrofalowe, zmywarki; stanowią one (pokoje socjalne) salon, living room – miejsce spotkań, dyskusji, zebrań.

Podpisane/proponowane formy współpracy:
Speldesign (projektowanie gier) w Visby jest, w mojej opinii, naszym naturalnym i strategicznym partnerem. Prefekt Svensson wykazywał zainteresowanie współpracą, szczególnie wymianą wykładowców (guest professors).