dr hab. Krzysztof Gawlas wizyta studyjna w Maynooth University

Nazwa projektu w ramach którego realizowany wizyta studyjna (sprawozdanie):
Zwiększenie udziału osób dorosłych w kształceniu w zakresie narzędzi informatycznych i technologii – NITKA

Źródło finansowania:
Priorytet IV – Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.3 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni
w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020

Nazwisko i stopień pedagoga odbywającego wizytę studyjną:
Krzysztof Gawlas, dr hab.

Termin wizyty studyjnej:
3 – 29.11.2014

Miejsce wizyty studyjnej:
Maynooth University, Maynooth, Co. Kildare, Irlandia.

Opiekun merytoryczny:
Dr Gordon Delap

Krótki opis wizyty studyjnej:
Główną formą pracy była hospitacja zajęć prowadzonych na kierunku Music Technology, a także udział w odbywających się w czasie trwania stażu konferencjach naukowych i koncertach.
4.11, godz. 10.00 – spotkanie z kadrą Wydziału Muzycznego, krótka informacja na temat własnej aktywności uniwersyteckiej oraz Wydziału Artystycznego, kierunku Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej, a także celów i założeń stażu.

Hospitowane zajęcia:

 • 3.11 (i kolejne poniedziałki) Dr Victor Lazzarrini – Audio Programming. Podstawy programowania w języku C++, ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji do syntezy i przetwarzania dźwięku.
 • 3.11 (i kolejne poniedziałki) Techniki kompozytorskie w muzyce instrumentalnej. Przykłady z twórczości własnej i innych kompozytorów.Dr Ryan Molloy – Composition.
 • 4.11 (i kolejne wtorki) Brian Connoly (doktorant) – Acoustics. Podstawy akustyki muzycznej. Morfologia dźwięku. Przykłady z dzieł muzyki elektroakustycznej oraz własnej twórczości.
 • 4.11 (i kolejne wtorki) Dr Gordon Delap – Composition. Analiza sztandarowych dzieł elekroakustycznych. Wydobywanie elementów mogących stanowić środki wykorzystane we własnych utworach. Dyskusja nad pracami własnymi studentów.
 • 4.11 (i kolejne wtorki) Shane Byrne – Synthesis. Podstawy syntezy dźwięku – podstawowe metody i ich zastosowanie. Praca w środowisku Csound.
 • 5.11 (i kolejne środy) Paul Keegan – Studio nagrań – zajęcia praktyczne. Zaznajomienie studentów z obsługą urządzeń studyjnych. Praca zaliczeniowa – realizacja studyjna radiowej zapowiedzi utworu muzycznego.
 • 10.11 Culann mac Cabe (absolwent) – Audio & Music Technology Development. Projekcja przestrzenna dźwięku w systemach stereo i surround. Prezentacja aplikacji mobilnej DJ Studio.

Wykłady – prezentacje własne:

 • 18.11 klasa kompozycji Dr Gordona Delapa – Rite of the Earth, frequency based composition, ambisonic sound projection. Prezentacja cyklu utworów powstałych w ramach realizowanego na Wydziale Artystycznym UŚ projektu Akademia dźwięków ziemi.
 • 24.11 klasa kompozycji Dr Ryana Molloya – Interferencje (Interferences) for piano quintet and electronics ad lib. – Computer Assisted Composition using OpenMusic, wprowadzenie do programowania w OpenMusic, przykłady własnych programów wykorzystanych przy pracy nad utworem Interferencje; prezentacja utworu.

Koncerty:

 • 5.11 (i kolejne środy) – koncerty w Riverstown Hall – koncerty studentów, absolwentów i wykładowców Wydziału Muzycznego – tradycyjna muzyka irlandzka, kameralna muzyka klasyczna.
 • 27.11 – Koncert doktorantów. W programie koncertu znalazło się kilkanaście etiud elektroakustycznych autorstwa doktorantów kierunku Music Technology.

Studiowanie zasobów bibliotecznych. Maynooth University posiada nowoczesną, bogato zaopatrzoną bibliotekę. Dział muzyczny posiada duży zbiór partytur, w tym wielu istotnych dzieł najnowszych, a także publikacji z zakresu teorii muzyki, irlandzkiej muzyki tradycyjnej oraz muzyki elektroakustycznej i informatyki muzycznej.

Wycieczka do Belfastu – SARC:
Sonic Arts Research Centre jest jednym z największych w Europie centrów prowadzących badania, działalność artystyczną i dydaktyczną związaną z muzyką elektroakustyczną. Podczas wizyty miałem okazję wzięcia udziału w prowadzonych tam warsztatach, a także zwiedzenia studiów nagraniowych i sal wykładowych – jak się okazało podobnie zorganizowanych do naszych.

Wnioski/spostrzeżeni/propozycje do dydaktyki:
Profil kursu Music Technology, prowadzonego przez Music Department, Maynooth University jest nieco odmienny od studiów prowadzonych na naszym wydziale. Część oferty dydaktycznej pokrywa się z naszym kierunkiem, jednak główny nacisk kładziony jest na ogólne podstawy programowania – C++, Csound – oraz kompozycję muzyczną – tradycyjną, jak i elektroakustyczną. W stosunku do specjalności Dźwięk w grach jest tam zdecydowanie więcej treści wiedzy ogólnej, za to mniej praktycznych zajęć kierunkowych.

Podpisane/proponowane formy współpracy (czy warto podjąć współpracę, czy ich realizacje są zdecydowanie inne…..)

Warto podjąć współpracę w zakresie wymiany studentów i wykładowców (Erasmus), a także artystyczną – organizacja koncertów, prezentacja najlepszych prac dyplomowych itp.