Robert Lipka

Robert Lipka

Promotor: prof.zw. Małgorzata Łuszczak
Recenzent: dr Hanna Grzonka -Karwacka

Tytuł: Punkt jako dynamiczny obiekt w autorskim projekcie „The Point”.

Projekt zespołowy realizowany przez trzech studentów dwóch grafików Wiolette Wach i Roberta Lipkę oraz studenta specjalności związanej z dźwiękiem Marcina Chojnackiego.

„The Point” to projekt multimedialnego, interaktywnego środowiska utrzymanego w konwencji gry wideo. U podstaw projektu leży więc założenie, iż ma on być źródłem audiowizualnego doświadczenia płynącego z kontaktu, interakcji z wirtualnym światem. Oferuje on wejście w abstrakcyjne przestrzenie, miejsca subtelne, pełen doznań dźwiękowych, gdzie kształt, kolor i dźwięk stanowią istotny element „narracji”.
Prezentowany świat utrzymany jest w syntetycznej stylistyce, o oszczędnej gamie kolorystycznej silnie nawiązując do optical artu. W ramach tej koncepcji projekt oddziałuje na wzrok odbiorcy poprzez liczne złudzenia optyczne, dające iluzje głębi i ruchu, będące w stanie wywoływać skrajne emocje od irytacji po medytacyjne wyciszenie.
„The Point” oferuje specyficzny rodzaj eksplorowania. W którym nacisk został przerzucony z odkrywania ogromnych terenów przestrzeni na rzecz odkrywania wewnętrznych zasad rządzących poszczególnymi lokacjami. Projekt w głównej części operuje na poziomie interaktywności funkcjonalnej, oferując możliwość wirtualnego dotknięcia większości elementów, obiektów świata przedstawionego. Każdorazowy dotyk inicjuje jakąś akcję. Obiekty zmieniają swój kształt, pozycję, kolor bądź wydają charakterystyczny dźwięk. Istotną rolę w odbiorze ma także czas, gdyż kształt pewnych elementów otoczenia jest od niego zależny. Niektóre punkty uzyskują swą właściwą formę dopiero po określonym czasie, to ile odbiorca mu go poświęci ma wpływ na to, co zobaczy, usłyszy oraz na intensywność tych doznań. Ciągłą interakcje ze światem wymusza sama mechanika poruszania się po nim, oparta na systemie point and click. Poszczególne punkty przybierają różne formy, stając się swego rodzaju miejscami postoju i eksploracji.

Pani Robert Lipka zaprojektował mechanikę gry oraz zestaw ośmiu grafik koncepcyjnych wykonanych w technice cyfrowej stanowiących podstawę środwiska graficznego projektu „The Point” .
Dyplom uzyskał wyróżnienie oraz został nagrodzony na Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Gier Niezależnych w Cieszynie w czerwcu 2016 roku, był także prezentowany na Digital Dragon w Krakowie w ramach prezentacji projektów studenckich.