Nina Gara

Student: Nina Gara
Promotor: prof.zw. Małgorzata Łuszczak
Recenzent: dr Hanna Grzonka

Tytuł:
Projekt retrofuturystycznego lotniska oraz jego obsługi”. Projekt środowiska gry.

Kluczowym elementem projektu jest wybór przyjętej retrofuturystycznej stylistyki. To zdecydował o stronie wizualnej projektu, która zbudowana jest na wyobrażeniach przyszłości sprzed ok . 1960 roku. Ponieważ retrofuturyzm charakteryzuje połączenie retro estetyki z futurystycznymi technologiami i koncepcjami stąd też wybór przestrzeni czyli lotniska. Na całość składa się wiele szkiców koncepcyjnych, rysunków i projektów finalnych ukazujących drogę dochodzenia do końcowej koncepcji projektowanego środowiska gry, w tym także gromadzenie i analizowanie zdjęć z lat 60-tych oraz wybrane przykłady malarstwa.