Marta Słupska

Marta Słupska
Promotor: prof. zw. Małgorzata Łuszczak
Recenzent: dr Hanna Grzonka

Tytuł: Kreowanie fantastycznych stworzeń na potrzeby gier komputerowych na podstawie analizy anatomii i morfologii istniejących gatunków zwierząt.

Dyplomantka kreuje fantastyczny świat wraz z zamieszkującymi go zwierzętami. W ciekawy sposób tworzy ich wyobrażenia bazując na wizerunkach żółwia, lotokota, konia, łosia, krowy i tygrysa. Biorąc pod uwagę ich środowisko – skalistą planetę z wysokimi temperaturami, pozbawia zwierzęta sierści. Dostrzegamy zatem wszelkie fałdy skóry i mięśnie. Dodatkowym atutem pracy jest ukazanie zwierząt w ruchu. Bez wątpienia autorka przyglądała się i studiowała zwierzęta w ruchu. W jej autorskiej kreacji, bazującej na wielu dużych ssakach, pomimo stworzenia wyimaginowanych wizerunków, dostrzegamy pewnego rodzaju autentyczność. Ulegamy wrażeniu, że być może zwierzęta te istnieją naprawdę, że nie są tylko czyimś wyobrażeniem. Ponadto dyplomantka kreuje sceny rodzajowe ukazując zachowania zwierząt w swoim własnym środowisku, ich sposób odżywiania i opiekę nad potomstwem. Dodatkowym atutem pracy są plansze ukazujące sam proces twórczy, który w tym wypadku miał ogromny wpływ na finalny efekt projektu. Autorka ukazując wstępne szkice, wypełniając kolorem linearty odsłania proces twórczy a jednocześnie pokazuje bardzo dobry warsztat rysownika.
Uważam, że realizacja jest dojrzałym projektem, wymagającym dużego nakładu pracy.