Maja Solecka

Maja Solecka

Promotor: prof.zw. Małgorzata Łuszczak
Recenzent: dr hab. Katarzyna Kroczek -Wasińska

Tytuł: Zaprojektowanie i stworzenie stylizowanej sceny w silniku UE4 inspirowanej Mongolią.

Praca dyplomowa Pani Maji Soleckiej to przestrzeń wirtualna inspirowana Mongolią, fotografiami wykonywanymi w podczerwieni oraz grami wideo takimi jak Heroes of the Storm czy Ragnarok, zaprezentowanie w formie krótkiego filmu.
Stworzone środowisko to rodzaj wioski mongolskiej na które składa się kilka obiektów architektonicznych takich jak świątynia i jurty oraz jedno kompletne wnętrze.Wokół wioski roztacza się step, uwzględnione tez zostały elementy krajobrazu takie jak światło i wiatr, który porusza obiekty.
Samodzielnie wykonane wszystkie obiekty 3D oparte są na autorskich projektach, szkice do projektów zaprezentowane w formie plansz są integralną częścią dyplomu. Całość została złożona w silniku Unreal Engine 4. Stworzona wizja świata ma charakter nieco surrealistyczny poprzez zastosowana kolorystykę, co nadaje jej bajkowy charakter. Największą zaleta tej pracy jest umiejętnie zbudowany klimat oparty na kontraście pomiędzy tym co wewnątrz jurty i na zewnątrz. Kontrast pomiędzy czystym, ciepłym i wyrazistym wnętrzem o czytelnym detalu a nieco nieostrym, dusznym, jakby lekko zakurzonym otoczeniu. Pani Maja Solecka poprzez prowadzenie kamery wykorzystując ostrość planu pierwszego i rozmycia w dalszym planie – widać to w scenie gdy oglądamy wioskę poprzez świątynię, ciekawie zaprezentowała całą przestrzeń podkreślając jej zalety.