Magdalena Kazz

Magdalena Kazz

Promotor: prof.zw. Małgorzata Łuszczak
Recenzent: dr hab. Katarzyna Kroczek-Wasińska

Tytuł: White Peony. Język wizualny scen snów w grach komputerowych.

White Peony” to projekt środowiska gry stylistycznie nawiązującego do kultury chińskiej.
Projekt ma być rodzajem wirtualnego doświadczenia nawiązującego do postrzegania rzeczywistości w marzeniach sennych. Dobór kolorystyki i całej stylizacji oparty został
na analizie literatury dotyczącej psychofizjologicznych procesów postrzegania świata w czasie snu z jednej strony a z drugiej analizie tego jak to zjawisko jest przedstawiane w sztukach wizualnych.
W założeniu projekt ma składać się z siedmiu lokacji w pracy dyplomowej prezentowane są cztery, w których pokazane są: herbaciarnia, wyspa, plaża oraz ogród.
Dyplom zaprezentowany został w postaci 5 miutowego filmu oraz plansz z rysunkami, szkicami i konceptami 2D oraz obiektami 3D.
Interesująca w prezentowanym projekcie jest wielowątkowość inspiracji. Dyplomantka stworzyła interesująca narracje wykorzystując nazwy herbat jako kluczy do otwierania przed nami nowych przestrzeni. Poza wątkiem związanym z odniesieniami do chińskiej estetyki kluczowym elementem projektu są senne wizje.

Dyplom uzyskał wyróżnienie oraz został nagrodzony na Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Gier Niezależnych w Cieszynie w czerwcu 2016 roku, był także prezentowany na Digital Dragon w Krakowie w ramach prezentacji projektów studenckich.