Katarzyna Strońska

Katarzyna Strońska

Promotor: dr hab. Katarzyna Kroczek-Wasińska
Recenzent: dr hab. Adam Czech

Tytuł: Projekty postaci do gry „Mombay 66”.