Ewa Krzyżewska

Ewa Krzyżewska

Promotor: prof. zw. Małgorzata Łuszczak
Recenzent: dr Marek Głowacki
Tytuł: Projekt czterech postaci drugoplanowych do przygodowej gry RPG.

Praca dyplomowa Pani Ewy Krzyżewskiej jest realizowana we współpracy z Panem Piotrem Gierlotką realizującym w roku 2017 dyplom na studiach magisterskich na kierunku projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej specjalność grafika komputerowa pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Kroczek -Wasińskiej.
Dyplomantka wykonała projekty czterech postaci będących członkami załogi rozbitego statku kosmicznego, które osadzone są w realiach wspomnianego projektu. W pierwszej fazie pracy sporządziła charakterystykę poszczególnych postaci pod względem cech psychicznych i fizycznych oraz funkcji jakie mają pełnić w grze. W kolejnym etapie zebrała materiał dotyczący epoki w której osadzona jest historia czyli lata 20-ste XX wieku i styl art deco, a następnej nadała im formę wizualną poprzez wykonanie szeregu szkiców i rysunków doszła do realizacji finalnej.
Dyplom składa się z projektów do czterech zróżnicowanych pod względem wizualnym postaci,
całość została zaprezentowana na ośmiu planszach.
Pani Ewy Krzyżewskiej, która wykazała się nie tylko zdolnościami plastycznymi, kreacyjnym podejściem do projektowania, ale także umiejętnością pracy w zespole. W efekcie powstał projekt ciekawy i na bardzo wysokimi poziomie artystyczny