Błażej Szaflik

Błażej Szaflik
Promotor: prof.zw. Małgorzata Łuszczak
Recenzent: dr hab.  Kaja Renkas

Tytuł: Relacja pomiędzy użytymi środkami ekspresji plastycznej,a percepcja przestrzeni wirtualnej.

Praca dyplomowa ma badawczo-artystyczny charakter i jest związana z rozwijającą się w ostatnim okresie wirtualną rzeczywistością traktowaną przez Pana Błażeja Szaflika jako ważne i rozwojowe medium dające artystom i projektantom bardzo duże możliwości. Atrakcyjność tego medium nie budzi żadnych wątpliwości, obserwujemy natomiast spore problemy z percepcją tego co medium oferuje.

Dlatego też w pracy autor poszukuje zależności pomiędzy formą, kompozycją, kolorystyką, światłem, ilością szczegółów a wrażeniami odbiorcy. Można powiedzieć że na obecnym etapie projektanci oswajają to medium i właśnie Pan Błażej Szaflik także podejmuje próbę analizy. Praca dyplomowa jest próba odpowiedzi na pytanie jak płynnie wprowadzać odbiorce/gracza w ten świat aby nie doznawał nieprzyjemnych wrażeń.

Do tego celu stworzył środowisko wirtualne jako fragment platformy industrialnej czy korytarza typowego dla wielu gie wideo. Wprowadzane kolejno zmiany są nie tylko zmianami wizualnymi ale też audiowizualne, które pozwalają odbiorcy wtopić się w wirtualna rzeczywistość i reagować na nią.