Małgorzata Łuszczak

Profesor — Dziekan Wydziału Artystycznego w Cieszynie, Szef Zakładu Nowych Mediów

Urodziła się w 1956 roku w Żywcu. Jest absolwentką PLSP w Bielsku-Białej i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Wydziału Artystycznego w Cieszynie.
Pracuję w Instytucie Sztuki macierzystej Uczelni od 1981roku, oraz na Uniwersytecie Metodego i Cyryla w Trnavie (Słowacja) na Wydziale Marketingu i Massmedialnej Komunikacji Studia Doktoranckie od 2008 roku.
W 2005 roku na Wydziale Artystycznym zostałam zatrudniona na stanowisku profesora zwyczajnego. Przez trzy kadencje pełniłam funkcje dyrektora Instytutu Sztuki oraz była kierownikiem Katedry Interdyscyplinarnej Katedry Kreacji Artystycznej, była autorką programu Studiów Podyplomowych z Grafiki Cyfrowej i Multimediów, którymi kierowała w latach 2000-2008 . Obecnie jestem dziekanem Wydziału Artystycznego i kierownikiem Zakładu Nowych Mediów.
Prowadziła pracownie rysunku, grafiki komputerowej, projektów twórczych i multimediów na kierunkach grafika i edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.
Jest współautorką programu nowatorskiego kierunku projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej, nagrodzonego w 2013 roku prze Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
W dydaktyce interesuje się wykorzystaniem nowych mediów w kształceniu artystycznym na poziomie szkoły wyższej, ich wpływu na rozwój osobowości twórczej studenta oraz możliwości tworzenia nowych narzędzi dydaktycznych do kształcenia zdalnego i z wykorzystanie gry jako metody pracy twórczej i ekspresji plastycznej.
W działalności artystycznej zajmuje się grafiką cyfrową, rysunkiem i multimediami. Prace prezentowała na 35 wystawach indywidualnych i ponad 150 zbiorowych w kraju i za granicą, uczestniczyłam w ponad 200 ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach graficznych ( m.in. w: Hiszpanii, Kanadzie, Niemczech, Francji, Indiach, USA, Holandii, Rosji, Ukrainie, Serbii, Chorwacji, Portugalii i Turcji).
Jej prace reprodukowane są w ponad 60 monografiach i publikacjach towarzyszących wystawom.
Jest redaktorką kilkunastu monografii np.: „Media cyfrowe w grafice” (2003)
„Dyscyplina” (2010), „Pole widzenia” (2012), „Boska Komedia. Dante w rysunku i grafice” (2012) i autorką artykułów dotyczących edukacji artystycznej i współczesnej grafiki. Uczestniczyła w ponad trzydziestu międzynarodowych konferencjach w Portugalii, Słowacji, Austrii, Republice Czeskie i Belgii. Odbyła pięć wizyt studyjnych w renomowanych uczelniach w Austrii, Belgii, Republice Czeskiej, USA oraz w Warszawie (Wydział Grafiki ASP).
Działalność artystyczna i naukowa została nagrodzona kilkunastoma wyróżnieniami, medalami i nagrodami m.in.: Medal Komisji Edukacji Narodowej (2006), Proscietia et Arte, Katowice (2012), International Exlibris Competition, Ankara, Turcja (2012), III International Exhibition „Art in miniature“– Majdanpek, Serbia (2012), Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2014), International Bienial of Graphic Digital Gdynia (2014).

Małgorzata Łuszczak jest autorką i uczestniczką kilkunastu międzynarodowych projektach poświęconych innowacyjnym działaniom w edukacji artystyczne realizowanej w krajach Unii Europejskiej np.: Internet w szkole – Grant Prezydenta RP, „KONTAKTY I,II i III”, „Camile Cloudel I, II i III”, „ITAE – Intervention Through Art Education”. Obecnie realizuje dwa projekty edukacyjne oraz artystycznym np. Festiwalu Sztuki i Gier Niezależnych LAG współfinansowany z Funduszu Kreatywna Europa.