Podpisanie listu intencyjnego z Tokyo University of Technology / 04.08.2017

2017-09-05

W trakcie wizyty w Japonii, w związku z udziałem w 11th Asian Forum on Graphic Science in Tokyo, został podpisany list intencyjny w sprawie współpracy Wydziału Artystycznego w Cieszynie z Tokyo University of Technology (TUT). Podpis pod dokumentem, w imieniu Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prof. dr hab. Andrzej Kowalczyka, złożyła prof. Małgorzata Łuszczak – Dziekan Wydziału Artystycznego w Cieszynie. Po stronie japońskiej podpis pod dokumentem złożył Dziekan School of Media Science, Professor KAKIMOTO Masanori.

Podczas ceremonii obecni również byli: Associate Professor IINUMA Mizuho, Professor KONDO Kunio, Professor SASAKI Kazuo, dr hab. Katarzyna Kroczek Wasińska oraz dr Paweł Synowiec.

School of Media Science to jeden z wydziałów TUT, który składa się z następujących kierunków: Media Contents Course, Media Technology Course oraz Social Media Course. Media Contents Course jest kierunkiem, na którym studenci tworzą gry wideo, animację, wideo oraz materiały do rozpowszechniania online.

Podczas wizyty studyjnej na TUT w 2015 roku dr Paweł Synowiec miał okazję poznać strukturę organizacyjną School of Media Science oraz zaznajomić się z przebiegiem procesu dydaktycznego na w/w wydziale. Wtedy to właśnie pojawiła się idea nawiązania współpracy pomiędzy School of Media Science a kierunkiem Projektowania Gier i Przestrzeni Wirtualnej. Zarówno wspólne treści programowe jak i obszary, które są różne dla obydwu kierunków wskazują na możliwość wymiany doświadczeń oraz wzbogacenia wiedzy przede wszystkim w obszarze tworzenia gier wideo jak również szeroko rozumianych nowych mediów.

Więcej na temat School of Media Science oraz Tokyo University of Technology.