11th Asian Forum on Graphic Science in Tokyo

2017-05-20

Miło nam poinformować, że wykładowcy PGiPW, specjalności grafika komputerowa gier: prof. Małgorzata Łuszczak, dr hab. Katarzyna Kroczek Wasińska oraz dr Paweł Synowiec zostali zakwalifikowani w kategorii „RESEARCH POSTER” na 11th Asian Forum on Graphic Science in Tokyo. Rozszerzony abstrakt (extended abstract) pt. „The programme and methodology of art education used in a practical course preparing students for work in creative industries” („Program i metody kształcenia artystycznego zastosowane na kierunku praktycznym przygotowującym studenta do pracy w przemyśle kreatywnym”) pozytywnie przeszedł weryfikację upoważniającą do wzięcia udziału w głównej prezentacji. Prezentacja plakatu będzie połączona z ustnym omówieniem zagadnień zawartych w rozszerzonym abstrakcie oraz dyskusją.

Po powrocie z konferencji będzie zaprezentowana relacja z jej przebiegu.