prof. zw. Małgorzata Łuszczak – wizyta studyjna na University of California Berkeley oraz Academy of Art University Schools of Game Design San Francisco

Nazwa projektu w ramach którego realizowany staż:

„PWP Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej – innowacyjny rozwój studiów II stopnia w oparciu o doświadczenia partnera zagranicznego”,

Źródło finansowania

Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, Program Operacyjny Kapitał Ludzki,

Nazwisko i stopień pedagoga odbywającego wizytę:

prof. zw. Małgorzata Łuszczak

Termin wizyty:

27.10 – 24.11.2014.

Miejsce wizyty studyjnej:

Skydeck wchodzącego w skład University of California Berkeley San Francisco, Stany Zjednoczone Ameryki
Academy of Art University Schools of Game Design San Francisco

Opiekun/opiekunowie bądź inne ważne osoby spotkane/współpracujące z nami w trakcie wizyty:

Jeff Burton – dyrektor Skydeck, współzałożyciela firmy Electronic Arts,
Marianem Moszoro, wykładowcą Haas School of Business UC Berkeley
prof. Piotr Moncarz – Stanford University
Pryce Jones – MFA Director School of Game Design Academy of Art University w San Francisco, California

Przebieg wizyty studyjnej

Wizyta studyjna odbyła się na zaproszenie dyrektora ośrodka Skydeck wchodzącego w skład University of California Berkeley. Uniwersytet ten należy do ścisłej czołówki najlepszych uniwersytetów na świecie, stanowiąc intelektualne i badawcze zaplecze dla tzw. Doliny Krzemowej, gromadzącej znaczącą część liderów rynku IT na świecie.
Kolejnym elementem wizyty studyjnej była możliwość zapoznania się z działalnością instytucji promującej i oferującej cały wachlarz szkoleń dotyczących komercjalizacji badań, a także wdrażania nowych pomysłów i idei. Instytucja ta, pod nazwą Lester Center for Entrepreneurship prowadzona jest przez Haas School of Business – czyli wydziału ekonomicznego Uniwersytetu. Do wizyty doszło dzięki współpracy z prof. Marianem Moszoro, wykładowcą Haas School of Business. Profesor jest uznanym ekonomistą z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego, przedstawił zakres działalności Haas School of Business, a także całości rozwiązań stosowanych w UC Berkeley zmierzających do praktycznego i biznesowego wykorzystania najlepszych pomysłów rodzących się na Uniwersytecie.
Wizytowaliśmy też Academy of Art University Schools of Game Design prowadzoną przez Pryce Jones’a MFA Director w której realizowany jest program związany z projektowaniem gier wideo.
Będąc w San Francisco odwiedziliśmy tez Mission District to dzielnica w której setki ścian i ogrodzeń są ozdobione muralami poruszającymi bardzo różnorodną tematykę: począwszy od tematyki społeczno-politycznej po sceny z filmów, gier czy fantastyki.

Wnioski/spostrzeżenia

Omawialiśmy możliwości współpracy z Pryce Jones z Academy of Art University Schools of Game Design w San Francisco ze względu na zbliżone programy i bardzo wysoki poziom artystyczny projektowania jaki tam zobaczyliśmy. Bardzo interesujący były bardzo wyraźnie widoczne różnice kulturowe spowodowane tym ze studenci pochodzą z bardzo różnych różnych części świata.
Oczywiście największym problemem w planowaniu współpracy jest odległość jaka dzieli nas od Kalifornii i związane z nią koszty. Postanowiliśmy rozpocząć współpracę od wspólnego uczestnictwa w imprezach typu Global Game Jame.