mgr inż. Paulina Bielesz – wizyta studyjna w GOLDSMITHS University Of London

GOLDSMITHS University Of London, Department od Music and Department of Computing, Specialization: Music Computing, Computer Games & Entertainment, Composition

Podczas stażu zapoznałam się z programem studiów na wydziałach muzycznym oraz komputerowym. Przyjrzałam się współpracy między tymi wydziałami. Zapoznałam się z bazą sprzętową Uniwersytetu. Odwiedziłam pracownie takie jak, Goldsmiths Music Studio,

Electronic Music Studios, Studio motion capture, Laboratorium auralizacji. Przejrzałam literaturę wykorzystywaną podczas zajęć ze studentami oraz dostępną w danym zakresie literaturę w uniwersyteckiej bibliotece. Wizytowałam zajęcia ze studentami, podczas których obserwowałam sposób nauczania i interakcję ze studentami. Podczas stażu uczęszczałam na następujące

wykłady i warsztaty:

Music Computing 2 – lecture – Freida Abtan, Creative Programming – workshops – Rebecca Fiebrink, Composition: Creative Strategies – lecture – Jeremy Peyton Jones, Sonic Art Practice – lecture (Field Recording as composition practice) – Emmanuel Lorien, Popular Music Production ( Creative Recording Ideas) – Ian Stonehouse, Compositon for Moving Image Media – Ian Gardiner, Contemporary Music Ensemble – Andrew Zolinsky, Creative Project Year 1 – lab – Simon Katan, Jeremy Gow, Creative Music Technology – Ian Stonehouse. Dodatkowo miałam możliwość uczestniczyć w wykładzie z serii Music Research Series pod tytułem Presented by the Unit for Sound Practice Research autorstwa Rebecci Fiebrink. W trakcie mojego pobyty na wydziale komputerowym odbył się Dzień Aplikanta (Applicant Day), podczas którego odbyło się wiele wykładów i pokazów. Brałam udział w prezentacji prac absolwentów (Music Computing demo work). Były to prace głównie dźwiękowe. Miałam okazję również uczestniczyć w wykładzie prowadzonym dla przyszłych studentów, dotyczącym specjalności Programowanie Gier Komputerowych (Games Programming – Jeremy Gow). W czasie pobytu uczestniczyłam w dwóch koncertach. W pierwszym miałam okazję zagrać na flecie poprzecznym – RUSH-HOUR CONCERT Contemporary Music Ensemble – 30.01.2015, conducted by Andrew Zolinsky

David Lang, Louis Andriessen (flute), Jeremy Peyton Jones, Steve Reich. SOUNDING THE GREAT HALL – Artists esperimenting with sound in space (7-8.02.2015).

17.01 – 11.02.2015

Zwiększenie udziału osób dorosłych w kształceniu w zakresie narzędzi informatycznych i technologii – NITKA