dr Paweł Synowiec – wizyta studyjna w London Metropolitan University

Zwiększanie udziału osób dorosłych w kształceniu w zakresie narzędzi informatycznych i technologii – NITKA,
Beneficjet : Uniwersytete Śląski w Katowicach
Nr umowy: UDA-POKL.04.03.00-00-168/12

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kapitał Ludzki. Narodowa Strategia Spójności. Realizacja 2013-2015

Uczestnik wizyty: dr Paweł Synowiec

Data: 22.11.2013 – 20.12.2013

Miejsce: London Metropolitan University, Faculty of Life Sciences and Computing, Londyn

Opiekun: Fiona French (opiekun stażu)
Senior Lecturer (Toy Design and Computer Games Programming),

Wizyta studyjna polegała na hospitowaniu zajęć oraz prowadzenia warsztatów oraz prezentacji z użycia programów 3D do modelowania oraz teksturowania obiektów do wykorzystania w grach komputerowych. W trakcie stażu odbyła się również wizyta w Gamelab London (https://en.wikipedia.org/wiki/GameLab_London).

Faculty of Life Sciences and Computing at MET jest kierunkiem głównie zorientowanym na naukę technicznych aspektów związanych z projektowaniem gier komputerowych. Dotyczy to takich zagadnień jak np. programowanie i modelowanie 3D. W mniejszym zakresie niż na kierunku PGiPW proces dydaktyczny oparty jest na wykładowcach z doświadczeniem zawodowym związanym z przemysłem gier komputerowych co wpływa negatywnie na osiągnięcie wysokiego poziomu umiejętności praktycznych studentów. Jednym z elementów procesu dydaktycznego było tworzenie przez studentów interaktywnych zabawek oraz urządzeń, które były programowane przy pomocy Arduino. Wprowadzenie podobnego zagadnienia w procesie dydaktycznym na kierunku PGiPW na pewno wpłynęłoby na poszerzenie praktycznych umiejętności studentów w tworzeniu gier komputerowych.

W przypadku projektu badawczego związanego z szeroko rozumianą rozrywką interaktywną Faculty of Life Sciences and Computing mógłby być bez wątpienia cennym partnerem przyszłych wspólnych działań w ramach projektów badawczych. Władze SoMS wyraziły chęć nawiązania stałej i ścisłej współpracy w przyszłości.