dr Kaja Renkas i dr Katarzyna Kroczek-Wasińska – wizyta studyjna w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

Źródło finansowania/fundusze EU: Wydatek strukturalny. Obszar tematyczny: XII
Nazwisko i stopień pedagoga odbywającego wizyty studyjnej: dr Kaja Renkas, dr Katarzyna Kroczek-Wasińska
Termin wizyty studyjnej: 18.XI – 15.XII 2013
Miejsce wizyty studyjnej: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Pracownia Animacji Katedry Intermediów.
Opiekun: prof.Krzysztof Kiwerski

Pracownia Animacji jest kierunkową pracownią Katedry Intermediów, co oznacza możliwość jej wyboru jako specjalizacji dyplomowej – wraz z opieką promotorską nad pracami dyplomowymi, licencjackimi i magisterskimi. Prezentacje i wykłady związane są z szeroko rozumianą problematyką sztuki animacji. Zajęcia oparte są przede wszystkim na projekcjach wybranych przykładów różnych technik animacyjnych od klasycznych po wspomagane cyfrowo. Główną treścią zajęć są również poruszane zagadnienia kontrolowanej kreacji ruchu, podstawowych praw kinetyki i animacji poklatkowej (powidok, fazy ruchu, cykl zamknięty). Wykłady urozmaicane są prezentacjami polskiego i światowego dorobku animacji, które doskonale ilustrują i dopełniają wybrane zagadnienia poruszane podczas ćwiczeń.

W ramach zajęć dużą uwagę przywiązuje się do warsztatów i ćwiczeń grupowych mających na celu przekazanie odpowiedniej wiedzy, przyswojenie zasad obsługi wymaganego oprogramowania, oraz stworzenie i właściwe skonfigurowanie specjalistycznych stanowisk pracy na poziomie umożliwiającym dalsze samodzielne działania. Równolegle z warsztatami prowadzone są wykłady oraz korekty indywidualne, w których miałam okazję uczestniczyć.

Wnioski:

Niezmiernie interesujące i przydatne okazało się uczestnictwo w zajęciach, przede wszystkim zapoznanie się z etapami realizacji filmu animowanego, a także analiza poszczególnych technik warsztatowych, omawianie użytych środków oraz dyskusje na temat zawartej w filmach warstwy merytorycznej. Przed przystąpieniem do realizacji założeń programowych studenci zobowiązani byli zaprezentować swoje propozycje w postaci szkiców koncepcyjnych, popartych ustnym opisem formułującym i wyjaśniającym problematykę i założenia utworu. Bieżące postępy pracy były szczegółowo omawiane zarówno pod względem technicznym jak i merytorycznym w formie indywidualnych korekt.

Kolejnym zadaniem obejmującym i podsumowującym nasz pobyt na stażu była realizacja animowanego teledysku. Praca obejmowała zaanimowanie graficznych teł ilustrujących i uzupełniających wybrany utwór muzycznych, w oparciu o zdobyta wiedzę i umiejętności.