Praktyki

Studenci przed udaniem się na praktyki powinni zgłosić miejsce oraz termin praktyk opiekunowi: dr hab. Kai Renkas

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAKTYK

1.Studenci studiów licencjackich oraz magisterskich muszą odbyć po trzy miesiące praktyk. Ilość godzin wynika z rozporządzenia MNiSW. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni może prowadzić studia na kierunku o proflu praktycznym, jeżeli zapewnia studentom tego kierunku możliwość odbycia praktyk zawodowych, łącznie w wymiarze co najmniej trzech miesięcy na każdym z poziomów kształcenia.

2.Proponowane firmy gdzie można starać się o przyjęcie na praktyki:

Carbon Studio(Gliwice)Sleepless Clinic (Bielsko-Biała)The Farm 51 (Gliwice)Artifex Mundi (Katowice)Jujubee (Katowice)Anshar Studio (Katowice)Incuvo (Katowice)

Osoby zgłaszające się na praktyki muszą przed podjęciem praktyk oddać w frmie do której się udają skierowanie na praktyki oraz podpisać porozumienie. Po odbyciu praktyk student zobowiązany jest do dostarczenia na uczelnię pełnej dokumentacji z przebiegu praktyk (oryginał do Dziekanatu, ksero dokumentu do dr Kai Renkas, która na tej podstawie wpisuje zaliczenie do indeksu). Dokumenty te dostępne są u Pani Haliny Waniewskiej (halina.waniewska@us.edu.pl) oraz w dołączonych załącznikach.

SPOSÓB ZALICZANIA PRAKTYK:

Studia licencjackie

Rocznik 2014-2017 (rok III) zalicza praktyki po semestrze 2, 4, 5, 6 – w sumie trzy miesiące praktyk

Rocznik 2016/2018 (rok II) oraz 2016/2019 (rok I) zalicza praktyki w semestrze 6 – w sumie trzy miesiące praktyk

Studia magisterskie:

Rocznik 2015-2017 oraz rocznik 2016-2018 zalicza praktyki w semestrze 4 – w sumie trzy miesiące praktyk

WAŻNE!

Prosimy aby w sprawozdaniu z praktyk czas ich przebiegu wpisywany był tygodniowo (np.2 tygodnie, 4 tygodnie itd.)

W załącznikach wzory dokumentów.

Zarządzenie RektoraPorozumienie o organizacji praktyki zawodowejPorozumienie o organizacji praktyki pedagogicznej/nauczycielskiej