Gafika komputerowa gier II stopień

23.05

Rejestracja na studia rozpoczyna się 01.06 od godz. 12.00. Po rejestracji w systemie IRK będzie widoczny harmonogram ze wszystkimi istotnymi informacjami takimi jak daty, miejsce egzaminów itp.

Katalog kierunków z ogólnymi kryteriami przyjęć tutaj.

Informacje dla kandydatów tutaj.

04.09

Przegląd teczek (informacje dodatkowe)

W harmonogramie rekrutacji zostały podane ogólne wymagania odnośnie prac przedstawianych podczas przeglądu teczek. Nie jest możliwe sprecyzowanie dokładnie ile i jakiego rodzaju prace powinny być przedstawione.  Proszę brać pod uwagę fakt iż Komisja Rekrutacyjna ma ograniczony czas na przegląd teczki (kilka minut). Ważne aby przygotować teczkę w ten sposób aby komisja mogła szybko i sprawnie zapoznać się z dorobkiem twórczym kandydata. Liczba 25 prac tyczy się przede wszystkim dużych prac malarskich oraz rysunkowych. Jeżeli chodzi o pozostałe prace to nie ma ograniczenia ale zbyt duża ich ilość może uniemożliwić komisji właściwą i pełną weryfikację umiejętności kandydata. W przypadku animacji zaleca się posiadanie podczas przeglądu własnego laptopa na którym animacja na pewno się odtworzy. W każdym pomieszczeniu gdzie odbywać się będzie przegląd będzie dostępny komputer (HP Z1, Windows 10) do prezentacji prac cyfrowych. Kandydat jest zobowiązany do upewnienia się przed przeglądem, że prace cyfrowe otwierają się poprawnie. Najlepszym wyjściem jest posiadanie własnego laptopa. Kandydat samodzielnie decyduje o rodzaju prac i sposobie ich prezentacji podczas przeglądu.

Proszę przemyśleć sposób prezentacji (ilość i jakość) prac tak aby przedstawiały one jak najszerzej Państwa potencjał twórczy. Można np. przygotować zestaw prac głównych oraz prac dodatkowych (które nie będą rozłożone podczas prezentacji) do przeglądnięcia przez Komisję Rekrutacyjną w razie wątpliwości.