Weronika Przeklasa

Weronika Przeklasa

Promotor: dr Paweł Synowiec
Recenzent: dr hab. Krzysztof Bąk

Tytuł: „Emeraldowe Słońce” – rzeźba i film jako medium w modyfikacji gry „Twisted Insurretion”

Praca licencjacka składa się ze szkiców koncepcyjnych, modelu low poly, zoptymalizowanego na potrzeby współczesnej grafiki gier video wraz z zestawem wszystkich potrzebnych tekstur, oraz modelu źródłowego high poly.
Szkice koncepcyjne zostały wykonane w programie Photoshop i były one bazą do stworzenia modelu. Model high poly został wykonany w programie Zbrush,a następnie poddany optymalizacji za pomocą programu 3D-Coat. Tekstury zostały wykonane za pomocą programu
Substance Painter 2. Następnie finalny obraz został odpowiednio przygotowany pod animację w programie Blender 3D, co umożliwiło nadanie mu dowolnej pozy, oraz renderowany w silniku renderującym w czasie rzeczywistym. Założeniem było wykonanie modelu w pełni funkcjonalnego z punktu widzenia współczesnych silników graficznych gier.
Inspiracją do wykonania postaci była kultura starożytnej Mezopotamii i Persji, w szczególności postać mitologiczna zwana Kusarikku. Stwór ten był połączeniem człowieka i byka poruszającego się na dwóch nogach. Pełnił on funkcję strażnika broniącego bram miasta przed najeźdźcami. W starożytnej Persji rzeźby tej postaci były uważane za amulet. Zgodnie z tą inspiracją, stworzona postać powinna sprawiać wrażenie silnego i odważnego wojownika będącego jednocześnie oddanym opiekunem ludzi. Celem pracy było zatem połączenie przeciwstawnych cech charakteru. Bogatym źródłem inspiracji były także rzeźby pochodzące z Persepolis. Wiele z nich przedstawia hybrydy zwierząt i ludzi zdobione charakterystyczną ornamentyką. Stały się one inspiracją do stworzenia takich elementów jak rysy twarzy, czy charakterystyczny wzór na uszach bohatera.
Uzbrojenie nie jest bezpośrednim odtworzeniem zbroi historycznej, ale zostało nią zainspirowane, tak aby wyglądało funkcjonalnie i wiarygodnie. W tym celu została zebrana baza zdjęć uzbrojenia z różnych okresów historycznych, które pozwoliły poznać jego działanie i konstrukcję.