Konrad Walasek

Student: Konrad Walasek
Promotor: prof.zw. Małgorzata Łuszczak

Tytuł: „Reinterpretacja motywów istot mitologicznych”

Prace realizowane przez pana Konrada Walaska to stworzone model 3D kilku postaci do armii walczących w grze „Hexiles”. Wykonane
przestrzenne obiekty oparte są na gotowych projektach. Realizacja tego typu zadania wymagała od autora zachowania stylistyki projektanta ale nie polega na biernym odwzorowywaniu, jest to praca twórcza wymagająca nie tylko sprawności w operowaniu programem ale tez wrażliwości i umiejętności kreatywnego myślenia. Każda z istot, której przestrzenną formę wymodelował pan Konrad Walasek ma inny rodowód i inspirację zaczerpniętą z wielu mitów z różnych kręgów kulturowych takich jak Starożytna Grecja, Ameryka Północna czy Oceania. Dyplomant skonstruował figuratywne stwory we własnej interpretacji stylistycznej. Ekspresje plastyczną oparł na analizie i syntezie projektów co sprowadziło się głównie do uproszczenia formy bez utraty fantastycznego czy baśniowego ich charakteru. Zgodnie z sugestiami autorów i fabuła gry każda z realizowanych figur ma, zgodnie z założeniami, indywidualny charakter przy zachowaniu cech zbioru do którego przynależy.

Praca dyplomowa jest częścią projektu zespołowego pt. „Hexiles” realizowanego przez sześciu studentów, z których każdy miał wyraźnie wyznaczone zadanie. Wymagania i założenia tego typu projektu to zachowanie indywidualnego charakteru prac realizowanych przez dyplomanta oraz spójność graficzna całego projektu. Gra zakładała projektowanie postaci tworzących drużyny na podstawie wybranych mitów oraz stworzenie środowiska/planszy do gry w stylistyce mitologicznej. Całość realizacji przebiegała w według wyraźnie nakreślonego planu. Wszystkie etapy były realizowane zespołowo w celu zachowania równowagi w pracy, każdy z realizujących projekt studentów miał świadomość swojej roli i mógł realizować potrzebę zachowania swojej indywidualności.

W skład zespołu projektującego „Hexiles” wchodzili: Andrzej Lasocki – lider, Marta Słupska, Magdalena Krasiejko, Mateusz Waluś, Konrad Walasek, Sebastian Lasocki.