Martyna Macyszyn

Martyna Macyszyn

Promotor: prof. zw. Małgorzata Łuszczak
Recenzent: dr hab. Katarzyna Kroczek-Wasińska

Tytuł: Wpływ ilustracji na proces tworzenia grafiki koncepcyjnej.

Praca dyplomowa Pani Martyny Macyszyn to zestaw concept artów przeznaczony do realizacji typu gra wideo. Raca jest próbą poszukiwania nowych środków wyrazu w wielu obszarach. Magistrantka badając wpływ tradycyjnej ilustracji na projektowanie ma ambicje stworzenia projektów oryginalnych i interesujących pod względem artystycznym jednocześnie zachowujących charakter ilustracji. Zgodnie z założeniem autorka swoich inspiracji poszukiwała w literaturze, książeczkach dla dzieci, komiksie ale też w filmie animowanym oraz w najbliższym otoczeniu. Bezpośrednią inspiracją do której concept arty są skierowane była „Świtezianka” Adama Mickiewicza, dzieło powszechnie znane i wielokrotnie opracowywane przez ilustratorów wymagało właściwego doboru środków graficznych. Z tego zadania pani Martyna Macyszyn wywiązała się bardzo dobrze. Oszczędność środków pozwoliła na stworzenie prac spójnych i jednorodnych, zarówno jeżeli chodzi o środowisko jak i projekty postaci, jednocześnie trafnie odpowiadających narracji.