Konrad Walasek

Konrad Walasek

Promotor: dr Paweł Synowiec
Recenzent: dr hab. Katarzyna Kroczek-Wasińska

Tytuł: Kreowanie fantastycznych stworzeń na potrzeby gry video w oparciu o referencje z natury.

Praca przedstawia koncepcje fantastycznych stworzeń zaprojektowanych na potrzeby gier video przy użyciu technik cyfrowych. Projekt został oparty o metody modelowania koncepcyjnego w oparciu o korzystanie z referencji z natury.
W pracy zostały przedstawione znane archetypy zwierząt połączone droga koncepcyjna z innymi gatunkami prowadząc do utworzenia nowych form stworzeń, mogących funkcjonować w fantastycznym uniwersum wykreowanym na potrzeby gry video.