Dawid Stobik

Promotor: prof.zw. Małgorzata Łuszczak
Recenzent: dr hab. Łukasz Kliś

Tytuł: „Emeraldowe Słońce” – rzeźba i film jako medium w modyfikacji gry „Twisted Insurretion”

Praca składa się z dwóch autorskich filmów i obiektów przestrzennych,
ryktóre są elementami zaproponowanej przez dyplomanta modyfikacji gry „Twisted Insurretion”. Prezentowane filmy poruszają problematykę wojenną za pomocą aranżacji typowej dla środowiska gier wideo, zwracają jednak uwagę na złożoność problemu. Dawid Stobik ukazuje uwikłanie bohaterów w sytuacje które wymagają trudnych wyborów i decyzji o nieprzewidywalnych konsekwencjach. Dyplom jest wyrazem zaangażowania i autentycznej pasji co utrudnia oderwanie się od pierwowzoru, nie mniej uważny obserwator dostrzeże wyraźnie zarysowane poszukiwanie autorskiej wizji proponowanych rozwiązań prezentowanego problemu.