O kierunku

Kierunek Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej to kierunek o profilu praktycznym, został powołany na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na Wydziale Artystycznym w Cieszynie w roku 2012. Studia licencjackie i magisterskie realizowane są w systemie stacjonarnym na specjalnościach grafika komputerowa gier i dźwięk w grach. Opiekę merytoryczną nad specjalnościami sprawują Instytut Sztuki i Instytut Muzyki. Absolwent po ukończeniu uzyskuje tytuł licencjata lub magistra sztuki.

Misja kierunku Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej to wykształcenie twórcy/projektanta
o wysokim poziomie intelektualnym i artystycznym z szeroką wiedzą dotycząca kultury cyfrowej, posiadającego kompetencje w obszarze projektowania gier.
Realizacja programu jest stale uaktualniana i odbywa się na wielu poziomach, łączy wykształcenie uniwersyteckie z biznesem poszukując najbardziej efektywnej formy wymiany doświadczeń.
W tym celu zespół nauczycieli akademickich oraz specjalistów z branży gier współpracuje poszukując najwłaściwszych form realizacji dydaktyki i praktyk.

Absolwent świadomy swojego potencjału jest przygotowywany na wyzwania przyszłości,
odważne odnajdywanie się w zmieniającej się rzeczywiści, jest kreatorem i wizjonerem zdolnym do wyznaczania nowych kierunków oraz realizacji ambitnych projektów.

Uzyskane wykształcenie stanowi pewną i trwałą podstawę do przyszłego działania.
Wiedza, praktyczne umiejętności i doświadczenie pozwoli absolwentowi na rozwijania własnej indywidualności, pracy w zespole oraz tworzeniu projektów oryginalnych i ciekawych pod względem proponowanych rozwiązań.

Opis specjalności grafika komputerowa gier

Specjalność grafika komputerowa gier oparta jest na trzech filarach stanowiących główny balans dydaktyczny :

– rozwój umiejętności manualnych, kształtujących zdolności warsztatowe w zakresie plastyki, niezbędnych do wypowiedzi i komunikacji w sferze wizualnej przy realizacjach związanych z projektowaniem gier,

– praktyczna nauka związana z technologią tworzenia gier. Zajęcia dotyczą podstawy projektowania i naukę programów z obszarów specjalistycznych zagadnień takich jak: art direction, concept art, storyboard, environment art, level design, modelowanie 3D, animacje 2D i 3D. Integralną częścią tego modułu są podstawy programowania oraz realizacje w środowisku silników graficznych takich jak: Game Maker, Unity 3D i Unreal Engine 4,

– nauka teoretyczna, poszerzająca wiedzę dotyczącą zagadnień związanych z branżą rozrywki interaktywnej (gry, filmy, VR, AR, nowe media), historii sztuki i kultury, wiedzą z prawa autorskiego, percepcji i języka komunikacji wizualnej w formie wykładów i ćwiczeń .

Licencjat

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Projektowanie Gier i Przestrzeni Wirtualnej, specjalności grafika komputerowa gier, otrzymuje umiejętności warsztatowe niezbędne do tworzenia na dedykowanych stanowiskach w obszarze zagadnień takich jak: projektowanie postaci, tworzenie rysunków koncepcyjnych, mechanika gry, prezentacja produktu, oraz otrzymawiedzę z zakresu projektowania środowiska graficznego gier video 2D oraz 3D. Po ukończeniu studiów absolwent będzie potrafił samodzielnie wykonać grę 2D zawierającą elementy interaktywne oraz animowane elementy rozgrywki. Absolwent po ukończeniu studiów będzie potrafił tworzyć kompleksowe środowisko gry video 3D w wybranym silniku gry, jednak z pominięciem elementów interaktywnych rozgrywki.

Absolwent nabędzie doświadczenie w pracy zespołowej podczas cyklicznych imprez poświęconych tworzeniu gier video takich Global Game Jam czy Letnia Akademia Gier w latach 2016/19 realizowana w ramach Festival of Art and Independent Games w Cieszynie

Magister

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Projektowanie Gier i Przestrzeni Wirtualnej, specjalności grafika komputerowa gier, otrzymuje specjalistyczne, pogłębione wykształcenie w zakresie concept artu, projektowania środowiska graficznego gier video 2D oraz 3D, projektowania postaci oraz praktyczne umiejętności pracy w zespole nabyte podczas realizacji zadań semestralnych. Student po ukończeniu studiów potrafi tworzyć oraz zarządzać kompleksowym środowiskiem 2D oraz 3D w silniku gry video zawierającym zaawansowaną interakcję oraz animacje postaci. Absolwent potrafi opracować całościowo koncepcję gry włączając w to warstwę graficzną gry oraz mechanikę rozgrywki.

Absolwent kończący studia będzie posiadał doświadczenie zawodowe nabyte podczas realizacji projektów studenckich we współpracy z firmami produkującymi gry video oraz warsztatów prowadzonych przez specjalistów związanych z branżą gier video lub branżach pokrewnych.

Absolwent nabędzie doświadczenie w pracy zespołowej podczas cyklicznych imprez poświęconych tworzeniu gier video takich Global Game Jam czy Letniej Akademi Gier realizowanej w ramach Festival of Art and Independent Games w Cieszynie w latach 2016/19.

Student studiów magisterskich będzie w szczególnie skupiał się na kompleksowej realizacji gier video, czynnie uczestnicząc we wszystkich jej stadiach.

Dyplom magisterski potwierdza wysokie kwalifikacje oraz gotowość absolwenta do podjęcia pracy na stanowisku specjalisty w dynamicznie rozwijającej się branży gier video. Daje mu niezbędną wiedzę i umiejętności aby podjąć pracę na stanowiskach kreatywnych jak również samodzielnych specjalistycznych związanych z tworzeniem wysokiej jakości środowiska świata gry.

Dyplom licencjata potwierdza wysokie kwalifikacje oraz gotowość absolwenta do podjęcia pracy w dynamicznie rozwijającej się gałęzi przemysłu multimedialnego rynku gier, filmu i działań interaktywnych na wielu dedykowanych stanowiskach min. takich jak: animator 2D, storyboard artist, environment artist, level designer, light artist, textures artist, ilustrator, itp.

Kształcenie na specjalności grafika komputerowa gier opiera się głównie, w chwili obecneji, na takich programch jak: Photoshop, Illustrator, Flash (animacja 2D), After Effects (animacja 2D), 3dsMax, Blender (modelowanie 3D), Zbrush (modelowanie 3D), Maya (animacja 3D) Motion Builder (animacja 3D), Substance Painter (teksturowanie3D).

Ilość i rodzaj programów wykorzystywanych w procesie dydaktycznym może ulec zmianie.