Remigiusz Kopoczek

doktor

Biografia

Urodził się w 1973 roku w Przemyślu. W latach 1993-1999 studiował na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Począwszy od roku 1995 do 2001 związany z działalnością firm internetowych Petex Service i I.Q. net. Od roku 2001 pracuje na macierzystej uczelni. W 2009 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych na Uniwersytecie Szczecińskim. Współtwórca nowego kierunku studiów „projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej”, który uzyskał wyróżnienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2013 roku. Laureat nagrody zespołowej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia dydaktyczne za rozwój innowacyjnego, praktycznego kierunku artystycznego „projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej” w roku 2014. Współtwórca i organizator Letniej Akademii Gier.

Współautor i uczestnik wielu projektów związanych z projektowaniem gier m.in.: PWP Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej – innowacyjny rozwój studiów II stopnia w oparciu o doświadczenia partnera zagranicznego, Festiwal sztuki i gier niezależnych LAG. Od 2012 roku prodziekan ds. kształcenia i studentów Wydziału Artystycznego

Wystawy
  • Wstęp do wiedzy o grach tradycyjnych. 2013, ISBN 978-83-226-2250-6
  • Space Mixing. W: Studia Artystyczne nr 1/2014, ISSN 0208-6336, 2391-9965
  • Seminarium Ars Electronica – Linz W: „Pole widzenia” 2013, ISBN978-83-61822-04-2
  • Rzeczywistość wirtualna w edukacji artystycznej, Chowanna vol 2 (no 45) 2010, ISSN-0137-706X, co-author Małgorzata Łuszczak,
  • Multimedia w edukacji artystycznej. In: Dobrze uczę, editor Barbara Kożusznik, Jarosław Polak, Katowice 2010, co-author Małgorzata Łuszczak,
  • Analiza ruchu oczu w kontekście dysleksji rozwojowej dzieci. In:Tradycje kształcenia nauczycieli na Ziemii Cieszyńskiej – Od Polskiego Seminarium Nauczycielskiego do Filii UŚ w Cieszynie cz.2 , editors: W. Korzeniowska, R. Mrózek, A. Mitas, A. Murzyn, U. Szuścik, Cieszyn 2009
  • Metóda a techniky využívania virtuálnej skutočnosti v umeleckom vzdelávani v medzinárodných tímoch. In: Médiá, společnosť, mediálna fikcia. Editors: S. Magal, M. Mistrik, M. Solik. Trnava 2008 (sposoby wykorzystania rzeczywistości wirtualnej w edukacji artystycznej w zespołach międzynarodowych)
  • Biometryczne wspomaganie diagnozowania dysleksji. In: Techniki komputerowe. Naukowy biuletyn informacyjny Instytutu Maszyn Matematycznych. Warszawa, 2005