Biografia

Stopień naukowy doktora uzyskał w 2006 roku w dziedzinie sztuk plastycznych w Instytucie Sztuki w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Dyplom mgr sztuki uzyskał w 2000 w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie filia w Katowicach.

Wystawy

Udział w wystawach pokonkursowych plakatu oraz grafiki warsztatowej w Polsce oraz zagranicą m.in. w Japonii, Francji, Niemczech, Słowacji, Szwajcarii, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Chile, Warszawie, Rzeszowie, Katowicach, Cieszynie, Chorzowie, Bytomiu, Krakowie, Legnicy, Rudzie Śląskiej, Poznaniu, Radzionkowie, Gliwicach.

Artstation