Paulina Bielesz

magister inżynier

Biografia

Muzyk, akustyk, realizator dźwięku, inżynier dźwięku

Absolwentka Wydziału Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach, kierunku Jazz i muzyka rozrywkowa, specjalizacji realizacja nagłośnienia oraz Akademii Górniczo-Hutniczej, kierunku Inżynieria Akustyczna ze specjalnością Inżynieria dźwięku w mediach i kulturze. Ukończyła również Szkołę Muzyczną II stopnia w Krakowie w klasie fletu poprzecznego.

Od 2014 roku pracuje jako asystentka w zakładzie Teorii i Kompozycji Muzyki na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie. Prowadzi zajęcia na kierunku Projektowanie Gier i Przestrzenni Wirtualnej, specjalność Dźwięk w grach. Prowadzi ćwiczenia takie jak: Technologia i przetwarzanie dźwięku, Urządzenia elektroniczne w studiu nagrań, dźwięk cyfrowy, glosy postaci, tworzenie efektów dźwiękowych.

W trakcie studiów zdobywała doświadczenie realizatora dźwięku między innymi w Radiu Kraków oraz Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie a także przy licznych nagraniach studyjnych i koncertowych.

W latach 2013 –2014 pracowała w teatrze Studio Dono gdzie zajmowała się realizacją dźwięku oraz światła.

Zajmuje się również akustyką pomieszczeń. Zaprojektowała akustykę pomieszczenia odsłuchowego znajdującego się w budynku Nowych Mediów.

W roku 2009 – 2014 flecistka oraz członek zarządu w Reprezentacyjnej Orkiestry Akademii Górniczo-Hutniczej.

Wystawy
  • Spektakl teatralny pt „Pan i Sługa” (realizacja światła i dźwięku), Kraków, 2014
  • Płyta świątecznaOrkiestry Reprezentacyjnej AGH, 2013
  • Płyta Orkiestry Reprezentacyjnej Akademii Górniczo-Hutniczej, 2011
  • Płyta pt. „Piosenki pachnące Jaśminem” Zespołu wokalno-instrumentalnego FERMATA, Kraków, 2013
  • Publikacja wyników badań w monografii naukowej dr hab. Inż. Piotra Kleczkowskiego pt. „Percepcja dźwięku” wydanej w r. 2013 przez wydawnictwo AGH
  • Współautorreferatunaukowego „Listeners who have low hearing thresholds, do not perform better in difficult listening tasks”, przedstawionego w Budapeszcienakonferencji Audio Engineering Society Convention. Referat ten jest opublikowany w materiałach 132 Audio Engineering Society Convention