Wspólny projekt studentów z Cieszyna i Monterey Bay w Kalifornii

2016-11-01
Studenci kierunku Projektowania Gier i Przestrzeni Wirtualnej w Cieszynie oraz studenci School of Computing & Design at The California State University Monterey Bay rozpoczęli wspólny projekt, którego celem jest tworzenie gier wideo.

Pomysłodawcami projektu są prof. Małgorzata Łuszczak (PGiPW w Cieszynie) oraz PhD Krzysztof Pietroszek (CSUMB).
Studenci kontaktują się ze sobą jedynie poprzez internet. Odbyły się już dwie wideokonferencje. Podczas pierwszej studenci z USA zaprezentowali i omówili koncepcję gier. Podczas drugiego spotkania studenci już w przypisanych do poszczególnych gier zespołach omawiali szczegółowo zakres prac związanych z ich produkcją.
Studenci z Cieszyna odpowiedzialni są za tworzenie warstwy wizualnej i dźwiękowej natomiast amerykańscy studenci stworzyli koncepcje oraz mechanikę gier. Będą oni również odpowiedzialni za publikację ich grywalnych wersji.
Zostało stworzonych 12, 8-9 osobowych zespołów, które pracują według określonego z góry harmonogramu.
Gotowe wersje demonstracyjne gier muszą być gotowe do 10 grudnia. Zamieszczamy kilka prac koncepcyjnych z pierwszej fazy projektu oraz zdjęcia z pierwszej wideokonferencji.

Powodzenia !