LAG/Festival of Art and Independend Games

2016-07-06

LAG to projekt  realizowany  jest przez Uniwersytet Śląski, Uniwersytet w Ostrawie oraz Uniwersytet Świętych Cyryla i Metodego w Trnavie, a współfinansowany jest  w ramach programu Unii Europejskiej „Kreatywna Europa” oraz z budżetu miasta Cieszyna.

Projekt przewidziany jest na 4 lata- od października 2015  do września 2019 r. na terenie Czech, Polski oraz Słowacji.
Działania w projekcie podzielone są pomiędzy liderem projektu – Uniwersytetem Śląskim w Katowicach (Polska), a dwoma partnerami: Uniwersytetem Ostrawskim (Republika Czeska) i Uniwersytetem Cyryla i Metodego w Trnavie (Słowacja).
Celem głównym projektu jest wspieranie możliwości europejskich sektorów kultury  w zakresie działań międzynarodowych związanych z promowaniem tworzenia niezależnych gier artystycznych. Ponadto celem jest stworzenie w Cieszynie centrum gier, miejsca i przestrzeni spotkań osób zajmujących się branżą gier oraz ich odbiorców.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące działania:

  • LAG Arena – międzynarodowy konkurs dla uczniów szkół średnich na najlepsze koncepcje gier,
  • LAG Game Jam – międzynarodowe, pięciodniowe warsztaty dla studentów,
  • LAG Edu – konferencja międzynarodowa z udziałem ekspertów związanych z rynkiem gier i sztuki, która skierowana będzie do szerokiego grona odbiorców,
  • LAG Festival – jednodniowa prezentacja gier niezależnych dla szerokiej publiczności oraz wręczenie nagród,
  • LAG Music – to dwa wieczorne koncerty realizowane w ramach LAG Edu i LAG Festival.

Więcej informacji na oficjalnej stronie festiwalu: lagfestival.us.edu.pl
oraz w zakładce LAG Festival w menu głównym